Landgoederenroute te Wassenaar

Theekoepel Backershagen

In Wassenaar kun je prachtige wandeltocht over oude landgoederen maken. De landgoederen zijn gelegen langs de westzijde van de Rijksstraatweg naar Den Haag. Prachtig aangelegde parken met oude bomen en in het voorjaar veel stinzenplanten. We stellen de landgoederen stuk voor stuk aan u voor:

 

We beginnen in Wassenaar bij het RAADHUIS van Wassenaar “DE PAAUW”(14 ha.). Reeds in de eerste helft van de zestiende eeuw stond hier een huis. In 1838 werd een nieuw gebouwd huis verkocht aan Prins Frederik der Nederlanden. Omstreeks 1840 werd huize de Paauw grondig verbouwd door de aanbouw van twee nog bestaande zijvleugels. Toen werd de Prinsessentuin aangelegd met beeld van de godin van de overwinning “Victoria”. Deze tuin werd lange tijd verwaarloosd, maar is nu weer opgeknapt. Het is een park geweest dat in die tijd zijn weerga niet kende. Op 8 september 1881 overleed Prins Frederik in zijn werkkamer, de huidige burgemeesterskamer. De paardendrinkbak voor het voormalige paleis was een geschenk van tsaar Alexander van Rusland aan Prins Frederik, zoon van Koning Willem I. Op onze route komen we een aantal palen tegen met zijn naam die zijn jachtgebied afperkten. De route loopt vervolgens over de landgoederen De Paauw, Beukhaghe, Backershagen, Hartenkamp, De Wiltzanck, Park Rust en Vreugd (van Ommeren)en daarna keren we terug.

Hertenhuisje   

LANDGOED BACKERSHAGEN (24 ha.) Bewoning vanaf 1400, in 1681 kwam er een boerderij op de strandwal, In 1765 werd dit landgoed door de eigenaar Mr. Backer omgetoverd in een waar lusthof. Waterpartijen werden gegraven en de Schelpengrot en de Koepel gebouwd. De geschiedenis van het huis gaat terug tot 1730, een boerderij werd toen verbouwd tot een fraai buitenhuis. In 1772 kwam er een Engelse tuin met een Hertenhuisje. Op dit huisje zijn tegeltjes van Delfts aardewerk en een antieke schoorsteen te zien. In 1837 werd Backershagen verkocht voor f 100.000. In de jaren zestig brandde het huis geheel uit , slechts de muren bleven staan,  maar het is weer schitterend gerestaureerd.

LANDGOED PARK RUST EN VREUGD (60ha.) landgoed uit 1772. Vanaf 1904 werd het landgoed bewoond door de familie van Ommeren. Let op de stenen pomp. Deze werd kado gedaan door de heer van Ommeren aan zijn vrouw Wilhelmina in 1916 op haar 50ste verjaardag, zie opschrift. Als men even terugloopt tweede wandelpad rechts een kleine begraafplaats van Philips van Ommeren, zijn vrouw en zijn dochter. De heer van Ommeren was een Rotterdamse reder. Vanaf het landgoed hebben we een goed zicht op KASTEEL OUD WASSENAAR

Kasteel Wassenaar

In 1876 werd begonnen met de bouw van het KASTEEL OUD WASSENAAR. Opdrachtgever was C.J. v.d. Oudermeulen, stalmeester in buitengewone dienst van Koning Willem III. De hal van het Kasteel is 182 vierkante meter en wordt omzoomd door 12 zuilen van Schots graniet. In 1910 werd in het huidige gebouw een hotel geopend, de kamerprijs bedroeg in die dagen drie gulden per persoon. In het gastenboek komen namen voor van Churchill, Spaak, Montgomery, Oe Thant en vele anderen. Tijdens het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernard logeerden hier vele koninklijke gasten. Voor het kasteel ligt in het weiland een lange kreek. Hier zijn veel vogels te zien. Grauwe ganzen, Canadese ganzen, Nijlganzen, scholeksters, zwanen en mogelijk ziet u nog een ijsvogeltje langs flitsen. Op het dak een ooievaarsnest dat in maart 2016 bezet was. We maken een keuze uit andere wandelpaden en keren weer terug naar ons uitgangspunt.