15 km wandeling Ridderkerk

(De groene schil rondom Ridderkerk)

Rondwandeling plattegrond met cijfers behorende bij de wandeling:
(Tip Is deze niet zichtbaar ververs dan de pagina)

15km

De wandeling start bij het NME Centrum De Groene Draak.

Lei-linden voor het NME Centrum De Groene Draak
Startpunt

Startpunt

Wandeling start bij
NME ‘De Groene Draak’ in het Reyerpark,
de afstand is 15,1 km.

RA = rechtsaf
LA = linksaf
RD = rechtdoor
Ri = richting
rwp = fietspad
Y = ANWB paal

De route is uitgezet november 2013

01. met de rug naar de in/ uitgang van het natuurcentrum LA brede asfaltpad op
02. na 50 m, aan het einde RD tegelpad op en na 6 m LA asfalt pad op
03. na 100 m, bij T-split asfaltpaden, RA
04. na 500 m, bij Y-split, L aanhouden
05. na 30 m L aanhouden, asfralt pad, brugje over
06. na 525 bij einde weg, RA asfaltweg (Parallelweg)
07. na 150 m bij SL RD weg oversteken
08. daarna bij eerste SL RA weg oversteken
09. aan overzijde RA Ri Ridderkerk (Y 11983/12)
10. weg maakt bocht naar L, na 40 m RA tegel rwp op Ri Ridderkerk centrum (Y 11983/13)
11. RD weg oversteken (drukke weg)
12. RD lopen (trottoir aan R zijde – Kievitsweg)

Donckse velden

Donckse velden

De Donckse velden zijn als buffer rondom de buitenplaats Huys ten Donck aangelegd. In 2003 is hiermee gestart.
Met de aanleg van deze gebieden is voorkomen dat het beschermde landgoed ingeklemd raakt tussen de oprukkende bebouwing.
13. na 250 m, voorbij huisnr. 134 aan L zijde, LA weg oversteken en RD rwp op (Donckse velden)
14. dit rwp RD gaand 825 m volgen tot einde (flats en later huizen steeds aan L zijde)
15. bij einde RA smalle trottoir op naast rwp (Beneden rijweg – geen naambord)
16. na 550 m Donckselaan RD oversteken
17. na 30 m LA weg oversteken (drukke weg) en trap op
18. bovenaan R aanhouden rwp op (hek aan L zijde)

Huys ten Donck

Huys ten Donck

In 1746 bouwde Mr. Otto Groeninx van Zoelen het huidige huis. Het huis wordt aangemerkt als een van de mooiste in de Hollands-Classistische stijl van ons land. In de daarop volgende 50 jaar werd het park (22 ha.)omgevormd en uitgebreid van een Franse tuin met hoge schoren hagen tot een Engels Landschaps-park. Het is daarmee een van oudste parken in deze stijl van ons land.

19. fietspad gaat na 475 m over in bredere weg (lantaarnpaal 100 aan R zijde)
20. over asfalt weg langs loodsen lopen
21. voorbij Ringdijk 486 RD lopen (lantaarnpaal 88)
22. na 50 m RD tegel Vp op
23. Ringdijk aan L zijde RD gaand blijven volgen
24. bij Y 64408/2 RD lopen Ri Gorinchem
25. RD lopen, u ziet na 60 m aan R zijde lantaarnpaal 49 (overzijde weg)
26. na tegeltrottoir RD/ L aanhouden, brede asfaltpad op (dijk aan L zijde)
27. na 500 m LA/ L aanhouden omhoog dijk op
28. rwp maakt na 225 m bocht naar R (bij uitkijkpunt- ‘De Noord’ aan L zijde)
29. voorbij uitkijkpunt LA/ L aanhouden schelpen Vp op
30. na 375 m, scherp RA, schelpen Vp op
31. na 25 m LA asfalt rwp op
32. rwp RD gaand blijven volgen
33. na 500 m bij einde rwp, scherp RA asfaltweg op
34. asfaltweg RD gaand volgen (Havenkanaal)
35. na 325 m, bij lantaarnpaal 25 aan R zijde, LA (Gorzenweg)
36. na 400 m maakt weg bocht naar L, deze volgen (rood-wit hek)

Gorzenpark

Gorzenpark

Het natuur- en recreatiepark De Gorzen is een voormalige vuilstort; en niet zo maar een park. Het is niet op de gebruikelijke wijze op de tekentafel ontworpen en daarna aangelegd. Tengevolge van allerlei activiteiten en omstandigheden is het in een periode van een halve eeuw gegroeid. Daardoor biedt het op een oppervlakte van een slechts 40 hectare een gevarieerd landschapsbeeld dat je op het vlakke eiland IJsselmonde niet zou verwachten.

37. na 100 m, bij einde weg, LA/ L aanhouden rwp op
38. rwp 900 m RD gaand blijven volgen tot einde
39. hier RA rwp op, Ri SL
40. bij SL RD weg oversteken
41. aan overzijde bij SL, LA
42. aan overzijde bij Y 7947/8 RD rwp op
43. rwp 525 m RD gaand volgen tot einde/ T split (water en huizen steeds aan R zijde)
44. hier RA en na 200 m, LA rwp (Oosterpark)in het Oosterpark zijn de rwp’s beschreven, u kunt natuurlijk ook de VP’s nemen die er naast liggen, maar blijf op de rwp’s letten

oosterpark

Oosterpark

Aan de zuidzijde van Ridderkerk bevindt zich, als een buffer tussen de bebouwing van Drievliet en de snelwegen, het langgerekte Oosterpark.Het park is ongeveer 64 ha. groot, ca. 2km lang en 300 meter breed. Het park is eigendom van de provincie en in beheer bij het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde. Het park is in twee gedeelten aangelegd. Ten westen van de kinderboerderij ligt het oudste deel dat al in 1975 is aangelegd, tien later is de oostkant aangelegd.

45. rwp 1,4 km RD gaand volgen tot brug
46. hier LA brug over Ri knpt 52
47. aan overzijde brug RA asfalt rwp volgen
48. rwp 1 km RD gaand volgen Ri knpt 52 en daarna knpt 51
49. aan einde RD brug over
50. aan overzijde bij T-split, LA Ri knpt 51
51. na 125 m, aan einde gaat asfaltweg over in klinkerweg, hier RA Ri centrum
52. bij huisnr. 211 aan R zijde, LA weg oversteken
53. RD tegel Vp, na 75 m aan einde RD weg oversteken (oversteekplaats)
54. aan overzijde LA rwp op
55. na 50 m R aanhouden, onverhard Vp (geel paaltje Gasunie)
56. na 25 m RA trap naar beneden en RD klinkerweg (Oudelandseweg)
57. Oudelandseweg 525 m RD blijven volgen tot einde
58. hier LA (Bloemenstraat – geen naambord)
59. na 40 m bij einde straat RA (huisnr. 223 aan R zijde)
60. na 300 m, bij huisnr. 197 a/b, LA weg oversteken klinkerweg op
61. klinkerweg gaat over in asfaltweg en daarna in asfalt Vp
62. na 275 m, bij einde asfalt Vp brug over, dan RD tegel Vp
63. einde tegel Vp, LA (trottoir aan R zijde)
64. na 80 m maakt straat bocht naar R,
daarna gelijk LA straat oversteken tegel Vp op
65. na 40 m RD klinkerweg oversteken, asfalt Vp op
66. asfalt Vp 375 m volgen tot einde (flats aan R zijde)
67. bij einde Vp, vóór rotonde LA weg oversteken Ri knpt 43
68. aan overzijde RD trottoir volgen (flat aan L zijde)
69. tegel Vp RD volgen, u kruist twee klinkerwegen
70. na laatste kruising met klinkerweg, RD Vp aan achterzijde garageboxen
71. na 70 m, einde tegel Vp, bij T-split tegel voetpaden RA (Eikendreef- huisnr. 89 aan R zijde)
72. na 85 m, voorbij huisnr. 65 aan R zijde, LA asfalt Vp op
73. asfalt pad RD gaand volgen, na 175 m over klein stukje met tegels
74. RD asfaltpad volgen, na 75 m RD Vp
75. na 50 m bij splitsing, LA/ L aanhouden
76. na 20 m eerste asfalt pad RA
77. 250 m RD lopen tot startpunt NME ‘De Groene Draak’

Het Natuur Milieu Educatief Centrum “De Groene Draak” aan de Kastanjelaan 27 te Ridderkerk.