10 km wandeling Ridderkerk

(groene wandeling naar oude centrum Ridderkerk)

Rondwandeling plattegrond met cijfers behorende bij de wandeling:
(Tip Is deze niet zichtbaar ververs dan de pagina)

10km

De wandeling start bij het NME Centrum De Groene Draak.

Lei-linden voor het NME Centrum De Groene Draak

startpunt

startpunt

Wandeling start bij
NME ‘De Groene Draak’ in het Reyerpark,
de afstand is 9.5 km.

RA = rechtsaf
LA = linksaf
RD = rechtdoor
Ri = richting
rwp = fietspad
Y = ANWB paal

De route is uitgezet november 2013
01. met de rug naar de in/ uitgang van het natuurcentrum LA brede asfaltpad op
02. na 50 m, aan het einde RD tegelpad op en na 6 m LA asfalt pad op
03. na 100 m, bij T-split asfaltpaden, RA
04. na 500 m, bij Y-split, L aanhouden
05. na 30 m L aanhouden, asfalt pad, brugje over
06. na 525 bij einde weg, RA asfaltweg (Parallelweg)
07. na 150 m bij SL RD weg oversteken
08. daarna bij eerste SL RA weg oversteken
09. aan overzijde RA Ri Ridderkerk (Y 11983/12)
10. weg maakt bocht naar L, na 40 m RA tegel rwp op Ri Ridderkerk centrum (Y 11983/13)
11. RD weg oversteken (drukke weg)
12. RD lopen (trottoir aan R zijde – Kievitsweg)

Donckse velden

Donckse velden

Donckse velden

De Donckse velden zijn als buffer rondom de buitenplaats Huys ten Donck aangelegd. In 2003 is hiermee gestart.
Met de aanleg van deze gebieden is voorkomen dat het beschermde landgoed ingeklemd raakt tussen de oprukkende bebouwing.

13. na 250 m, voorbij huisnr. 134 aan L zijde, LA weg oversteken en RD rwp op (Donckse velden)
14. dit rwp RD gaand 825 m volgen tot einde (flats en later huizen steeds aan L zijde)
15. bij einde RA smalle trottoir op naast rwp (Beneden rijweg – geen naambord)
16. na 550 m Donckselaan RD oversteken
17. na 30 m LA weg oversteken (drukke weg) en trap op
18. bovenaan R aanhouden rwp op (hek aan L zijde)

Huys ten Donck

Huys ten Donck

In 1746 bouwde Mr. Otto Groeninx van Zoelen het huidige huis. Het huis wordt aangemerkt als een van de mooiste in de Hollands-Classistische stijl van ons land. In de daarop volgende 50 jaar werd het park (22 ha.)omgevormd en uitgebreid van een Franse tuin met hoge schoren hagen tot een Engels Landschaps-park. Het is daarmee een van oudste parken in deze stijl van ons land.

19. fietspad gaat na 475 m over in bredere weg (lantaarnpaal 100 aan R zijde)
20. over asfalt weg langs loodsen lopen
21. voorbij Ringdijk 486 RD lopen (lantaarnpaal 88)
22. na 50 m RD tegel Vp op
23. Ringdijk aan L zijde RD gaand blijven volgen
24. bij Y 64408/2 RD lopen Ri Gorinchem
25. RD lopen, u ziet na 60 m aan R zijde lantaarnpaal 49 (overzijde weg)
26. RD lopen tot iets voorbij lantaarnpaal 48 aan R zijde (overzijde weg)
27. hier RA weg oversteken (pas op: drukke weg!) 28. RD dijk op langs borden ‘30’ km ter weerszijden (Ringdijk) 29. voorbij huisnr. 181/ 183 aan R zijde, RA/ R aanhouden trap naar beneden
30. beneden RD lopen over gras aan L zijde weg (Benedenrijweg)
31. na 40 m, bij Y 14931/1 LA Ri Dordrecht (onder viaduct door)
32. na 100 m. bij eerste rwp, RA
33. pad RD gaand volgen, maakt na 650 m bocht naar R
34. daarna, na 60 m, RD omhoog trap op
35. bovenaan LA, over viaduct
36. na viaduct, RD Noordenweg oversteken (pas op: zeer drukke weg!)
37. RD lopen (Ringdijk)
38. na 175 m, bij huisnr 64 aan L zijde (afgeknotte molen) RA, trap naar beneden
39. beneden weg oversteken en LA trottoir op (R zijde weg)
40. na 85 m eerste weg (Blaak) RD oversteken
41. na 85 m RD Kerksteeg oversteken op trottoir aan R zijde weg
42. Benedenrijweg RD verder volgen totdat u, na einde bebouwing aan R zijde, de ‘Singelkerk’ aan R zijde ziet

kerksingel

Kerkring ca 1930

Kerkring ca 1930

Nadat de oude kerk uit 1105 in 1421 door de Elisabethvloed was verzwolgen, is in 1448 een begin gemaakt met de bouw van de huidige kerk. In 1920 werd kerk en toren door een brand ernstig beschadigd maar de schade is in enkele jaren hersteld. Rondom de kerk staat een historische bebouwing met daarbij de dorpsschool waarin de Oudheidskamer is gevestigd.

43. rond de kerk lopen met kerk steeds aan R zijde (huisnr 8 aan L zijde)
44. Kerksingel volgen en voorbij huisnr. 12 aan L zijde, LA (Kerksteeg)
45. RD lopen, Kerksteeg gaat over in Schepenstraat
46. einde Schepenstraat LA, trottoir aan L zijde nemen (Blaak – geen naambord / huisnr 33/ 47 aan L zijde)
47. na 110 m bij einde Blaak, Koningsplein RD (dwars) oversteken
48. daarna Raadhuispassage volgen (bij ingang parkeergarage)
49. 50 m RD lopen en bij huisnr 1, aan L zijde, RA
50. na 50 m, LA schelpen Vp op (water/ singel aan L zijde)
51. na 175 m RD weg oversteken en RD Vp op
52. 350 m doorlopen tot einde Vp (water/ singel aan L zijde)
53. hier RA trottoir op (Burg De Zeeuwstraat)
54. 350 m RD lopen aan R zijde straat, tot bushalte ‘Riederborgh’
55. daarna RA, asfalt Vp op
56. na 60 m, bij volgende splitsing RA (water aan R zijde)
57. pad RD volgen met water aan R zijde
58. na 250 m, waar het water aan R zijde ophoudt, bij kruising Vp’s, LA
59. na 40 m, bij SL, RD weg oversteken (Populierenlaan – rotonde)
60. RD lopen aan L zijde weg (Kastanjelaan)
61. na 100 m Prunuslaan RD oversteken, RD Kastanjelaan volgen
62. RD lopen, terug naar startpunt NME ‘De Groene Draak’
Het Natuur Milieu Educatief Centrum “De Groene Draak” aan de Kastanjelaan 27 te Ridderkerk.