Winter

 In de natuur lijkt de tijd even stil te staan..

Gorzenberg te Ridderkerk

Winter: planten en dieren proberen teruggetrokken en op hun reserves levend deze barre periode te overleven. Planten lijken afgestorven, maar onder de grond en daardoor beter beschermd tegen de kou wachten ze in bollen, knollen of wortelstokken het voorjaar af om dan door hun reserves een flinke voorsprong op te bouwen boven soorten die uit zaad op moeten schieten. Dieren trachten het energie gebruik te verminderen. Vleermuizen en egels gaan in winterslaap, anderen als insektenetende vogels gaan over op ander voedsel als bessen en zaden. Maar zodra de temperatuur stijgt hebben de vogels die hier gebleven zijn een voorsprong op vogels die een zware trek naar het zuiden hebben gemaakt. De plantsoendiensten hebben het druk in deze periode. Zonder veel te verstoren kunnen grootschalige onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Het riet wordt gemaaid om dicht groeien van het drassige gebied te voorkomen. De groenstrook wordt gedund om struiken te verjongen en de fietser en wandelaar straks meer ruimte te geven. Soms worden hele bomen gekapt omdat ze oud of ziek zijn, vaak zullen ze weer door anderen vervangen worden.
Maar het dag na dag vordert het seizoen en onweerstaanbaar nadert het voorjaar..