Wandeling Wevershoek 2.2 km

Gepubliceerd 9 september 2021
Aart van Dragt


Lang niet alle inwoners van Ridderkerk zullen bekend zijn met het recreatiegebied achter de Wevershoeve. De Wevershoek is een kleinschalig recreatiegebied gelegen tussen de Noldijk en westzijde van de Waal. Het is een geliefd gebied voor bewoners uit de directe omgeving en omgeving Barendrecht om een dagelijkse wandeling rond het binnenwater te maken.

Het recreatieterrein is vernoemd naar de buurtschap Wevershoek. Het gehucht Wevershoek was een halteplaats tussen Rijsoord en Barendrecht van de in de oorlog opgeheven spoorlijn.  
Het is een betrekkelijk kleinschalig recreatiegebied in de bocht van de Waal op het grensgebied van Ridderkerk en Barendrecht.  Het grootste deel ligt op grondgebied van Barendrecht. Het terrein is van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. 

Het hele jaar door wordt het recreatiegebied intensief gebruikt. Je ziet veel wandelaars die hun hond uitlaten. Voor kinderen is er een klein speeltuintje en een zandstrandje. Er is een rondwandeling te maken, die je door het hele gebied voert. Er is veel afwisseling, op enkele plaatsen kun je  aan de oever van de Waal komen. In de zomer zijn er veel watersporters op de Waal. In de zomer moeilijk te zien maar aan een tak van een hoge populier zit een maretak. Een zeldzaamheid op het eiland IJsselmonde.

Het gebied wordt binnenkort onderhanden genomen.
Eerst zijn de gebruikers wensen geïnventariseerd: Het blijkt dat het recreatiegebied over het algemeen hoog wordt gewaardeerd en intensief wordt gebruikt. Er wordt genoten van het afwisselende landschap. Zo wandel je door een meer open gebied en verderop in een meer bosrijke en meer gesloten omgeving. Op een aantal plekken zijn fraaie uit- of doorzichten, zoals bij het hondenstrand met fraai zicht op de Waal, vanaf de Noldijk op het binnenwater of doorzicht op het water vanaf een van de bruggen in het gebied. Het noordelijk gelegen instappunt voor honden, om vanaf hier het water van de Waal in te gaan, wordt hoog gewaardeerd. Daarnaast maken vele recreanten op warme dagen eveneens gebruik van dit instappunt om te zwemmen in de Waal.

Er is een ontwerpnotitie gemaakt met plannen gemaakt voor de korte en lange termijn.
Zo komen er nieuwe wandel mogelijkheden bij. Het park bestaat nu vooral uit een waterplas met een wandelroute er omheen. Door meer mogelijkheden aan te bieden om het water over te steken ontstaan er nieuwe wandelroutes. Een wens is ook om de bloemrijke weide waar de kassen zijn verwijderd bij het park te betrekken door er een wandelroute door heen  te maken. De mogelijkheden zullen worden onderzocht want de grond is niet in eigendom van het natuur- en recreatieschap.  Het realiseren van de wens voor een verbinding over de Waal met het Waalbos, dat kan d.m.v. een brug of een trekpont, stuit op een aantal praktische bezwaren die snelle invoering in de weg staan. Op de Waal wordt namelijk ook gezeild.

Op de langere termijn worden de waterverbindingen tussen het water van de Wevershoek en de Waal verbreed. Er komen zelfs nieuwe bij. Hierdoor kan er meer schoon water van de Waal naar het gebied van de Wevershoek stromen en krijgen kanoërs een betere toegang krijgen om dit gebied te verkennen.

Zoals gezegd wordt het gebied door de inwoners zeer gewaardeerd. Er wordt aan gewerkt om het nog mooier te maken. Een reden om nu zelf een kijkje te nemen. Het is een klein maar aantrekkelijk gebied met een grote belevingswaarde, gelegen op de grens van Ridderkerk en Barendrecht.

Er zijn twee parkeerplaatsen: Noldijk 3 en Noldijk 73 in Barendrecht