Vossen in onze buurt?

Riet van de Water

Wonen er vossen in mijn buurt?
Dit kan heel goed omdat vossen vaak mensen opzoeken.
Ze kunnen zelfs in dicht bewoonde steden vaak goed aan eten komen.

Vossen leven graag in oude, niet gebruikte kelders of andere ruimtes b.v. onder schuurtjes of ook onder bomen. Denk niet dat ze alleen in de bossen voorkomen. In onze patatmaatschappij ligt er veel voedsel op straat. Ze eten zowel ratten en wormen als etensresten. Jonge eendjes en of vogeltjes laten ze ook niet staan, maar daar hebben ze meer moeite mee om ze te vangen. Waar ze wel ontzag voor hebben, zijn de honden. Daarvoor kruipen ze vlug weg.

Het knelpunt voor de vos is woningnood. Eten vinden ze genoeg, maar een vossenhol in bewoonde streken is niet te doen en onbewoonde keldertjes of schuurtjes zijn er niet zo veel. Ze hebben ook graag hun vaste gebiedje, waar ze met de jongen veel van het ene nest naar het andere vluchten bij het minste of geringste onraad.

Vossen zijn sociale dieren en leven dicht op elkaar en kennen elkaar dan ook goed. Tegen het voorjaar krijg je paarvorming. De rekels kiezen één, maar ook vaak twee teven. Lang niet alle teven werpen jongen. Gemiddeld is het er maar 1 per paar. Van alle moervossen in de stad werpt niet meer dan de helft jongen. Ze worden wel gedekt, maar nemen niet op of aborteren voortijdig. Dit kan gezien worden als een soort geboortebeperking, die het gevolg zou kunnen zijn van de woningnood.

Voor de jongen zijn n.l. holen nodig, liefst meer dan één, want vossen hebben de gewoonte om bij de minste verstoring hun jongen te verslepen naar een ander hol. Als er jongen zijn blijft de teef thuis om op te passen en het aanslepen van eten doet de rekel. Als een worp goed is aangeslagen, dan kunnen er wel meer jongen zijn. Ook dat komt voor en dan moet de vadervos voor 6 of 8 vossen voedsel aanslepen. Als de rekel uitvalt zullen meestal de jongen sterven.

Het grootste gevaar voor de vossen in de bebouwde kom is het verkeer. Ze zijn slim en handig, maar daar hebben ze geen verweer tegen. Ze zijn vooral ’s nachts actief en dan lopen ze nogal eens tegen een auto op. De vos hoort bij de vleeseters omdat hij dierlijke kost eet. Er zijn minder uitwerpselen dan bij planteneters omdat er minder onverteerbare delen overblijven. Meestal zijn ze langgerekt en zacht. Door het afknijpen door de sluitspier ontstaat er een puntig einde.

Nog een belangrijk kenmerk is de scherpe onaangename geur als ze nog vers zijn. Door middel van urine en uitwerpselen bakent de vos zijn territorium af maar daarnaast worden geuren uitgezet uit staart, kop en voetzolen. Voor ons zijn deze niet waarneembaar. Vossen komen, zoals hier boven aangegeven, niet alleen in buitengebieden voor.

In de gemeente Ridderkerk; tussen Slikkerveer en Bolnes, zijn de afgelopen jaren verschillende vossenpoepjes gevonden. Hieruit blijkt dat er ook in Ridderkerk een of meerdere vossen rondlopen. Ook zijn er de afgelopen jaren al meerdere malen doodgereden vossen in de gemeente gevonden.