Vlinders

Werkgroep Vlinders en libellen

Kleine Vos

Kleine Vos

Na enkele jaren van vlinders monitoren door een handvol leden is begin 2011 een werkgroep Vlinders en Libellen opgericht. De werkgroep is opgericht om meer aandacht te besteden aan insecten in het algemeen en libellen, dag- en nachtvlinders in het bijzonder. In het jaar van oprichting is het aantal monitoringroutes uitgebreid. Op deze telroutes worden de dagvlinders geteld volgens de richtlijnen van De Vlinderstichting. De routes liggen verspreid door Ridderkerk. Ook voor libellen wordt een dergelijke monitoring uitgevoerd. Alleen deze is beperkt tot één route langs het Waaltje in Rijsoord.Voor meer bijzonderheden, zie hieronder het bijgevoegde jaarverslag. Ons doel is, het in kaart brengen van insecten op het eiland IJsselmonde. Deze informatie wordt gedeeld met de databank(en) van landelijke organisaties, zoals De Vlinderstichting, met als doel het behoud en verbeteren van natuur en milieu.

Inventariseren van dagvlinders, nachtvlinders en libellen binnen het werkgebied;
Onze kennis en verzamelde gegevens inzetten om groenbeheer beter af te stemmen op natuurwaarden;
Samen met andere werkgroepleden genieten van natuurwaarden;
Het bewust maken en overdragen van kennis aan inwoners van Ridderkerk en omgeving.
Wat we doen is:
Inventariseren van insecten m.b.v. determinatiemateriaal van de Natuurvereniging;
Opleiden/begeleiden van leden van de werkgroep;
Lezingen verzorgen voor zowel leden als niet-leden van de Natuurvereniging;
Reageren op vragen over en vondsten van vlinders en libellen via website/e-mail.
Heeft u interesse in onze werkgroep? Neem dan gerust contact op met de coördinator Dave van der Spoel; spoel1976@hotmail.com of nvr@chello.nl.