Succes

Aart van Dragt

Herfststijloos

In het begin van de vorige eeuw is er natuur in overvloed. Lees er de prachtige albums die Thijsse geschreven heeft maar op na. Maar toch was Thijsse bezorgd. Het ging niet goed met de natuur. Veranderende landbouwmethodes, het bebossen van heiden en stuifzanden, oprukkende steden, er was steeds minder plaats voor de natuur.

Dat de gemeente Amsterdam zo’n prachtige natuurgebied als het Naardermeer wilde dempen met huisvuil, was er de oorzaak van dat met hulp van Thijsse Natuurmonumenten, zoals we het tegenwoordig noemen, werd opgericht. Thijsse zou er voor zorgen dat de natuur populair werd en Natuurmonumenten zou natuurgebieden aankopen om deze te behouden. Dat lukte steeds beter.

Nu is de natuur populair. Hele avonden worden er op de TV aan gewijd. Natuurmonumenten bezit duizenden hectaren natuurgebied. De aanhang van de gezamenlijke natuurorganisaties bestaat al uit 3,5 miljoen leden. Een belang waar de politiek niet omheen kan. Daarom verschijnen er ook jaarlijks stapels nota’s vol goede bedoelingen om de natuur te helpen.

En de natuur? Thijsse zou zijn ogen uitkijken..
Nu een eeuw later telt ons land meer zeldzaamheden als ooit te voren!