Smeltkroes

Judasboom afkomstig uit Zuid Europa en West Azië, gezien in park in Zwijndrecht

In Rotterdam leven zo’n 175 verschillende nationaliteiten samen. De stad is een smeltkroes van verschillende culturen. Even zo goed als de samenleving in sneltrein vaart verandert, vinden ook de veranderingen plaats in de flora en fauna. Onze omgeving wordt steeds diverser.

Er zijn nog nauwelijks landschappen in de wereld waar de mens niet heeft ingegrepen. Daarbij zijn planten en dieren bewust door de mensen bevoordeeld omdat wij er profijt van trekken. Maar nog vaker trekken planten en dieren profijt van onze activiteiten. Soorten die hebben ontdekt dat het in door de mens geschapen landschap goed toeven is breiden zich wereldwijd uit. Sterker nog, de hele wereld ligt voor ze open.

Mensen slepen zaden, planten en dieren de hele wereld over. We halen bomen en planten uit (sub-) tropische gebieden voor in de huis. Dieren van overal voor in een kooi of aquarium.
Voedselgewassen komen uit alle streken van de wereld. Planten en nog vaker dieren, die in een door mensen gemaakte omgeving hebben leren leven, liften ook vaak onbewust mee.

Door de temperatuurstijging voelen steeds meer soorten zich bij ons thuis. Hoe lager de gemiddelde temperatuur des te minder soorten er kunnen leven. Andersom geldt ook, des te hoger de gemiddelde temperatuur des te meer soorten er leven (al speelt de aanwezigheid van vocht ook een grote rol).  De hoogste biodiversiteit vinden we dan ook in de tropen. Natuurlijk zullen door de klimaatverandering ook soorten uitsterven. Soorten die opgesloten zitten in gebieden en geen kant op kunnen, terwijl door de opwarming van de aarde en de opdringende menselijke aanwezigheid hun omgeving snel verandert. Maar het aantal afhakers wordt vele malen overtroffen door het aantal nieuwkomers.

Door de opwarming van de aarde en de  over de hele wereld door de mens veranderde landschappen zullen steeds meer planten en dieren zich overal thuis voelen. Net als in de steden de menselijke samenleving steeds kleurrijker wordt, geldt dat ook voor de natuur in alle door de mens beïnvloede gebieden op de wereld.  Daarom is de strijd tegen invasieve soorten tot mislukking gedoemd. Ook die soorten zullen door de natuur worden gereguleerd en op termijn zullen al die nieuwe soorten een al dan niet bescheiden plek op ons stukje aarde vinden. Een derde van Europese wilde planten komt inmiddels van elders. De diversiteit van de flora en fauna neemt overal toe.
Maak u maar op voor een kleurrijke toekomst!
Aart van Dragt