Prachtig vogelgebied verloren gegaan

Rhoonse weide na kaalslag, foto Mirjam de Neef

Het meest vogelrijke gebiedje in het Buijtenland van Rhoon is de Rhoonse weide. Of beter gezegd: was.
Het gebied achter de rode bogen aan de Rhoonse baan oftewel de Zevenmeet wordt de Rhoonse weide genoemd. Het gebied wacht op de verdere plannen van de Coöperatie van het Buijtenland van Rhoon. Hierdoor heeft de natuur zich prachtig kunnen ontwikkelen. Ecoloog en vogelaar Niels Godijn beschrijft dit in zijn rapport “Poldervogels, Broedvogels in het Buijtenland van Rhoon 2018”.
Er zijn plannen om in dit gebied een bezoekerscentrum voor het Buijtenland van Rhoon te bouwen. Echter geen van de plannen die voorbij gekomen zijn is definitief. Toch vindt de gemeente het van belang om dit gebied helemaal kaal te maken. Dit is gedaan met een klepelmachine waarbij geen enkel insect overleeft. Dit is natuurlijk dramatisch voor de daar aanwezige flora en fauna.
Bij nadere bestudering op ruimtelijkeplannen.nl blijkt dat het gebied zelfs ook nog de bestemming “Natuur” heeft. Dus de bestemming is ontwikkeling, instandhouding en herstel van ecologische, landschappelijke en natuurlijke waarden.
De Natuurvereniging IJsselmonde vindt het onbegrijpelijk dat hier zo’n mooi gebiedje kapot gemaakt wordt terwijl er nog niet eens concrete plannen zijn om hier iets neer te gaan zetten.