Plantenwerkgroep naar Stinzentuin Mildenburg

18 maart 10.30 uur. Plantenwerkgroep gaat kijken in de Stinzentuin Mildenburg. Het is geen excursie. Iedereen is welkom. Er kan een maximum gelden. Leden van de werkgroep hebben voorrang. Graag aanmelden vóór 15 maart. Na aanmelding hoort men meerijd-mogelijkheden, verzamelplek e.d.

    (verplicht)

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van vlag.