Over problemen en oplossingen..

flat aan de Ridderkerkse Groen van Prinsterenstraat

Afgelopen weken kwam het weer even voorbij. In grote delen van Nederland daalt de bodem. Tegelijkertijd stijgt de zeespiegel gestaag, waardoor het niveauverschil tussen zee en land steeds groter wordt. Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Vroeger zette de rivieren tijdens overstromingen zand en klei af maar door de bedijkingen is dit niet meer mogelijk.

De bodem klinkt in, veengebieden ontwateren. Om nog te kunnen blijven boeren moet het Waterschap het overtollige water uitslaan. Hierdoor klinkt de bodem nog meer in, zeker in zo’n droge zomer als in 2018. Dat levert weer problemen op bij huizen die gebouwd zijn op houten palen. De koppen van de palen dreigen te verrotten omdat ze boven de grondwaterstand uit steken en er zuurstof bijkomt. In het Rotterdamse Kleiwegkwartier wordt bij wijze van proef water uit de sloot gehaald om onder de woningen te pompen om het grondwaterpeil te verhogen als het lang droog is geweest. Zo voorkomen ze dat de houten palen onder hun huis wegrotten en de fundering verzakt. In één straat worden huizen gesloopt die niet meer te redden zijn.

Wat kunnen we nog meer doen? De bodemdaling zullen we niet snel keren maar we kunnen die wel vertragen door te zorgen dat het water weer in de bodem kan worden opgenomen en niet gelijk via sloten en riolen wordt afgevoerd.

Gemeenten zullen moeten kijken of we niet met minder verharding toe kunnen. Wellicht  kan een deel van de verharding water doorlatend worden. We moeten creatief worden en nieuwe oplossingen vinden. Zo zag ik achter een flat aan de Ridderkerkse Groen van Prinsterenstraat als speels element in de tuin een soort wadi waar het overtollige regenwater tijdelijk een uitweg kan vinden en geleidelijk in de grond kan zakken.

Wie in zijn tuin last heeft van wateroverlast kan met ingegraven infiltratieblokken een regenwaterbuffer aanleggen die het teveel aan water absorbeert en in droge tijden het water weer afgeeft aan de omringende grond. Het is eenvoudig zelf aan te leggen.

Tuinbezitters kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren door een groene tuin aan te leggen. Een groene tuin is in aanleg goedkoper dan een verharde tuin. En als we meer groen in plaats van verharding aan leggen kan het water weer in de bodem dringen en gaan we bodemdaling tegen.
Zo’n groene tuin met bloemen trekt insecten en vogels. Al kunt u ’s avonds wel eens worden opgeschrikt door een knorrend egeltje dat op zoek is naar regenwormen. Leuk, toch?

Aart van Dragt