“Nieuw” wandelpad op Huys te Donck

Aart van Dragt

Het park van Het Huys ten Donck is in een aantal fasen ontwikkeld. Het oudste gedeelte van het park ligt tussen de dijk en de brede Heerensloot. De volgende fase betrof de ontwikkeling van het gebied tussen de Heerensloot en de Blaakwetering. In het Kasboek van Huys ten Donck staat vermeld in juli 1778 ‘het maken van de kromme sloot int lant’ en een ‘regte sloot langs de weg’. De weg moet de huidige Donckselaan zijn. Langs de ‘kromme sloot’ kwam een wandelpad dat uiteindelijk via de houtkade langs de Blaakwetering naar een kleine pyramide liep in de uiterste zuidoosthoek van het park. Dit was het eindpunt van de wandeling en men moest het zelfde pad weer teruglopen.

Nieuw pad

Een rondwandeling werd pas aan eind van de 18e eeuw mogelijk toen aan de oostkant van het park de Langelaan werd aangelegd, achter de in 1792 gegraven grote vijver met eiland. Het terrein tussen de Donckselaan en de beek werd met bomen beplant en langs de oevers liep een wandelpad. Dat pad is in 2011 in ere hersteld. De bochtige beek volgend, loopt dit pad van de Heerensloot naar de Blaakwetering. Het is een fraaie boswandeling geworden.

Gemist wordt wel het uitzicht op de parkweide. En dit is juist het verschil met de oude situatie. Want tot de jaren dertig van de twintigste eeuw was alleen het terrein tussen de beek en de Donckselaan bebost. Het is op advies van de bekende tuinarchitect Leonard Springer dat dit deel van het park een betere afscherming van de toegenomen bebouwing en verkeersdrukte langs de Donckselaan kreeg door een verdubbeling van de bosstrook. Helaas werd hierdoor de beek en 18e eeuwse bosrand aan het oog onttrokken. Langs het weiland kwam een bomenrij met een verscheidenheid aan bloeiende en exotische soorten loofbomen waarvan er geen tweede in de rij van eenzelfde soort was. Tussen de bomenrij en de verdubbelde bosstrook kwam een wandelpad dat uitzicht geeft op de parkweide. Er was een nieuwe heel aantrekkelijke wandeling gecreëerd. Geleidelijk aan raakte het oude pad langs de beek in onbruik. Het 18e eeuwse pad is dus nu hersteld en biedt een fraaie wandeling door het bos in het verlengde van de Donckselaan.

Zo komt u aan een wandelkaart voor het Donckse Bos

Lees hier alles over het park van het Huys ten Donck en ook over de geschiedenis, het huis en zijn bewoners, de flora en de fauna.
https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/huis-ten-donck/