Najaars-vogelexcursie in de Crezéepolder

Zaterdag 25 november vindt er een excursie naar de Crezéepolder plaats. In dit getijdengebied stroomt de rivier de Noord 2 keer per dag binnen. Wanneer de slikplaten droogvallen komen uiteenlopende vogels er foerageren. Denk hierbij aan diverse steltlopers en eenden. In deze periode kunnen we ook overwinteraars verwachten zoals de Smient.

Houd wel rekening met het kiezen van uw schoeisel. De paden die we bewandelen kunnen modderig zijn. Indien u een verrekijker heeft, is het zeker aan te raden deze mee te nemen.

Deze vogelexcursie wordt verzorgd door Suzan Örsçek en Nanne Scholtens. We verzamelen om 10.30 uur op de parkeerplaats aan de Oost-Molendijk aan de zijde van de A15 (P1 op het kaartje). De verwachte duur van de wandeling is ongeveer 2 uur. Om aan deze excursie deel te kunnen nemen kunt u zich hieronder aanmelden.

    (verplicht)

    Bewijs dat je menselijk bent door te selecteren de vlag.