Libellen

Libellen zijn rovers

Zwervende Heidelibel (Sympetrum fonscolombii)

Zwervende Heidelibel (Sympetrum fonscolombii)

Rivieren, sloten, meren, moerassen, zelfs ver daar vandaan kun je in de zomer libellen waarnemen. Libellen zijn in principe bij elke waterpartij te vinden mits het water niet vervuild is of te snel stroomt. Ons land komen 52 soorten voor, waarvan er 34 in aantal achteruit gaan. Elke soort stelt andere eisen aan zijn omgeving. Het voorkomen van een specifieke soort geeft informatie over de kwaliteit van het milieu ter plekke. Libellen zijn mooie dieren om nader te observeren.

 

Daar waar muggen en vliegjes boven het water dansen worden ze door fabelachtige vliegers al vliegend verslonden. Mannetjes bezetten territoria langs de oevers die tegen indringers worden verdedigd. Hangend aan een oeverplant loeren ze naar een stuntend vrouwtje. Als een vrouwtje dit gebied binnen vliegt, probeert hij haar te verleiden tot een paring. Na de paring, waarbij ze samen als een liefdestandem kunnen vliegen, zal het vrouwtje de bevruchte eitjes op waterplanten afzetten. Prachtig is te zien hoe ze haar achterlijf kromt en met een legboor een eitje op een water of oeverplant afzet. Sommige soorten vliegen al eieren leggend laag over het wateroppervlak. De larven leven in het water en zijn eveneens ware rovers. Ze vallen alles aan en ontzien zelfs soortgenoten niet. Na ииn tot vijf jaar en tien tot vijftien keer vervellen, komt de dag dat de larve langs een stengel omhoog klautert en wacht tot de zon opkomt. Dan volgt de gedaante-wisseling en komt het volwassen insekt te voorschijn. Als de vleugels gedroogd zijn en het dier op temperatuur is gekomen is het klaar om weg te vliegen..

Lees ook:
* Zo leven libellen.

*Zwevende heidelibel, zeldzame pionier op IJsselmonde