Konijnen in de Gorzen

Wild konijn

Wie in de schemering in het Gorzengebied rondloopt ziet de konijnen naar alle kanten vluchten. Je zou denken dat het altijd al geweest zijn.

Maar 2000 jaren geleden kwam het konijn alleen voor in Spanje. De Romeinen namen het mee naar Italië alwaar ze voor consumptie in z.g. konijnentuinen werden gehouden. Omstreeks de middeleeuwen werden ze onder meer naar Holland getransporteerd. Daar werden ze als jachtdieren uitgezet. Met succes..

Konijnen die als huisdier werden gehouden dienden in eerste plaats als voedsel. Met het stijgen van de welvaart werd het konijn een troeteldier. Leuk zo’n troeteldier, maar je zit er een heel dierenleven aan vast. Niet iedereen brengt het op het konijn jaren te blijven verzorgen en in sommige gevallen wordt het de vrijheid gegeven. Zo kan het gebeuren dat we in het park konijnen tegen komen in allerlei kleurslagen. Dieren die er heel anders uitzien dan het bruin/grijze wilde konijn. De sterksten slagen erin zich te vermeerderen en vermengen zich met de bestaande konijnenstand.

Ook Ridderkerk heeft veel “wilde” konijnen. Het konijn is het meest zichtbare zoogdier in onze omgeving. Eigenlijk horen er in onze omgeving helemaal geen konijnen thuis. Het oorspronkelijke landschap is niet geschikt voor deze dieren. Droge heuvelachtige en zanderige terreinen vormen het juiste leefgebied. Vandaar dat ze vooral op de z.g. puinberg (de heuvel waarop de uitkijktoren staat) in grote aantallen voorkomen. Ook op de begraafplaatsen en sportparken komen ze voor.  Met name daar kunnen ze een probleem vormen. Nieuwe aanplant op de begraafplaats loopt het risico, om in de winter als er sneeuw ligt, dat de konijnen aan de bast van bomen en struiken knagen. Na korte tijd hebben vele bomen en struiken witte sokken, waardoor de vlak onder de bast lopende sapstroom wordt onderbroken en dan zijn velen gedoemd te sterven. Op sportvelden worden de holen gravende konijnen ook niet gewaardeerd.

Het aantal konijnen wisselt nog al erg door ernstige ziekten.
Sinds de jaren vijftig bestaat Myxomatose een ziekte, die door de mens in de natuur is gebracht, en welke zich in sterke mate verspreid heeft. Myxomatose leidt ieder jaar weer tot aanzienlijke sterfte onder wilde en tamme konijnen. De ziekte wordt veroorzaakt door het myxomatosevirus. De verspreiding van deze ziekte kan op verschillende manieren verlopen. De belangrijkste is via stekende insecten zoals vlooien, muggen en vliegen.
Een betrekkelijk nieuwe dodelijke konijnenziekte is Viral Haemorrhagic Disease (VHD), in Nederland wel het Virale Haemorrhagische Syndroom genoemd, is een fatale en zeer besmettelijke konijnenziekte, die voor het eerst in China, in 1984, werd waargenomen. De ziekte komt sindsdien ook in Europa voor. VHD wordt veroorzaakt door een virus. De ziekte kan zicht snel via o.a. mest, besmette dieren en materialen vers gras) verspreiden.

Maar wie denkt daar nu aan als hij op zijn wandeling een paar spelende konijntjes ontdekt. Als u op de puinberg staat en richting Crezéepolder kijkt ziet u talloze konijnenpaadjes die kriskras door het weiland lopen. Dit is vooral goed zichtbaar als er sneeuw ligt. Deze paadjes worden gebruikt bij het foerageren. Duidelijk is te zien dat de paadjes onder de afrastering doorlopen naar de puinberg. Bij onraad vluchten de konijnen via deze paadjes snel naar hun holen veelal gelegen in de puinberg.