JEUGDwerkgroep 2018

De jeugdwerkgroep heeft weer heel veel werk verzet. Een groot aantal vrijwilligers heeft zich daarvoor ook het afgelopen jaar weer ingezet.

Stertochten in Ridderkerk

 Dit jaar was het aantal leerlingen dat in Ridderkerk met de Natuurvereniging in aanraking kwam een stuk minder dan andere jaren: immers in 2017 hebben we twee keer de Milieuweken gehouden en in 2018 helemaal niet: in september 2017 (aan het begin van het schooljaar ) waren de laatste Milieuweken en de volgende worden gehouden in mei 2019, omdat we liever toch niet aan het begin van het schooljaar dit aanbieden.

Er werd meer meegedaan aan de stertochten. Het begint, via de NMDE site, te wennen. Op de Donckse Velden  hadden we nog maar 1 groep, maar in het Oosterpark hebben 6 groepen meegedaan en in het Lohmanpark 5 groepen. In totaal kregen hierbij 297 leerlingen een buitenles en met een dagdeel konijnenpad voor kleuters erbij waren het er 322. Op de woensdagmiddagactiviteiten: nestkastjes timmeren, bodemdiertjes zoeken, waterbeestjes vangen en uilenballen pluizen bereikten we 68 kinderen, zodat in totaal 390 kinderen meededen met een of andere activiteit. Eén keer was er waterbeestjes vangen voor volwassenen (12)

In Barendrecht en Albrandswaard is het Klimaatbufferproject gecontinueerd.
Er deden afgelopen jaar 7 scholen mee. Er werden 12 gastlessen/natuurexpedities gegeven aan totaal 445 kinderen.

Struin- en jungletocht

Er waren afgelopen jaar 3 struintochten waarvan één in samenwerking met
“De Stad Uit” en één met Het Zuid-Hollands Landschap. Hier deden 103 kinderen aan mee.

We hebben 2 kanotochten georganiseerd waarbij één onderdeel de opening van de Blauwe Verbinding was. Hieraan deden 40 kinderen mee.

We hebben meegedaan met de Zuidpolderdag met 2 activiteiten, namelijk Operatie Steenbreek en “het steekt, bijt of prikt”.  Ongeveer 200 kinderen deden mee.

Er zijn vogelnestkastjes gemaakt met 25 deelnemers en uilenballen gepluisd
met 30 kinderen. Bij onze deelname aan IVN slootjesdag hebben 45 kinderen kennisgemaakt met onderwaterflora in de Zuidpolder.

Nieuw is onze samenwerking met Bibliotheek AanZet. Wij mogen nu ook kinderactiviteiten organiseren in de bibliotheek: er zijn al 22 kinderen aan het braakballen pluizen geweest.

Het jaar is afgesloten door de werkgroep met een vogelexcursie voor de jeugd (met ouders): er waren 6 jeugdige deelnemers en 8 volwassenen.

Voor volwassenen hielden we 5 Zuidpolderwandelingen, 3 Midzomerwandelingen en voor Eisvrij zijn er 3 uitstapjes georganiseerd:  een poldersafari, braakballen pluizen in de jachthut en kraambezoek met beschuit en muisjes bij de Schotse Hooglanders.

In 2019 zijn de eerste actviteiten al weer geweest. We zijn volop bezig met nieuwe activiteiten te organiseren. Daarbij zouden we nog wel handjes kunnen gebruiken. Interresse? Meldt u aan bij Hans Blok of Mirjam de Neef.
De contactgegevens vindt u op de laatste bladzijde van dit blad. pertyDescript