Jaarverslag van de werkgroep Educatie

Foto korstmossen- excursie met Kjel Nilssen

In 2017 zaten Aart van Dragt, Lea Wolf, Jaap Nispeling en Christa Groshart in de educatiewerkgroep. De werkgroep educatie heeft in 2017 5 maal vergaderd.

In 2017 zijn er 35 activiteiten georganiseerd door de verschillende werkgroepen. In het NME zijn 7 lezingen gegeven over; Mieren, Vogels in het griend, Nieuwe natuurgebieden van Staatsbosbeheer, Eten en zo, Namibië, Paddenstoelen en Wolven. Daarnaast zijn de milieuweken weer georganiseerd.

De Nacht van nacht is dit jaar georganiseerd bij de sterrenwacht in Rijsoord met een nachtelijke boottocht over de Waal met 45 deelnemers. Tegelijkertijd is er in Rhoon een lampionnenwandeling door het Rhoonse griend georganiseerd met 35 deelnemers. Dit was een groot succes.  Door de natuurwerkgroep is wederom 10 maal in de natuur gewerkt (zie verslag natuurwerkgroep).

Vele mensen hebben een bijdrage geleverd aan het leiden en begeleiden van de excursies, de cursussen en de lezingen. Hierbij worden al deze mensen bedankt voor hun inzet.

Dit jaar zijn we gestart met het geven van minicursussen. Zo is er een minicursus tekenen gegeven door Rina van Oostveen, een minicursus vogels door Ton en Sander Elzerman, een minicursus vlinders en libellen en bermplanten door Christa Groshart, een minicursus bomen door Aart van Dragt en een minicursus paddenstoelen door Lex Kreffer. Gemiddeld namen 20-25 personen deel genomen aan de cursussen. Komend jaar gaan we door met het organiseren van minicursussen.

Dit jaar zijn we een hele week op stap gegaan naar Hongarije. Werkelijk een fantastische week waar we met 12 deelnemers zijn rondgeleid door Rob de Jong van Farm Lator. Rob heeft ons vele vogels, vlinders en planten laten zien. We zijn naar het Bukk gebergte, de Horto Bagy en de kleine Horto Bagy geweest. We hebben vogels geringd en een koeienherder bezocht die het grootste deel van het jaar in een grot woont. Dit najaar gaan we opnieuw naar Rob om de kraanvogeltrek in de Hortobagy te beleven.