Jaarverslag 2016 van de werkgroep Educatie

In 2016 is de werkgroep opgesplitst in twee werkgroepen. De werkgroep Jeugd vergadert nu apart van de werkgroep Educatie. In de werkgroep educatie zitten nu Aart van Dragt, Jaap Nispeling, Lea Wolf en Christa Groshart.

Foto korstmossen- excursie met Kjel Nilssen

De werkgroep vraagt daarbij vooral ook input van de andere werkgroepen voor het invullen van het activiteitenprogramma. De werkgroep educatie heeft in 2016 4 maal vergaderd. In 2016 zijn er 63 activiteiten georganiseerd door de verschillende werkgroepen. In het NME zijn 9 presentaties gegeven over paddenstoelen, korstmossen, weekends, vlinders, klimaatbuffer, bevers, natuur in de Grevelingen, vogels van Gambia en bijen. In juni waren er weer de milieuweken voor groep 6 van de basisscholen in het NME. De nacht van nacht is dit jaar georganiseerd bij het NME centrum de Groene Draak.

In de zomer was er opnieuw een 1000 soortendag maar nu in Albrandswaard. Ondanks het fantastische weer waren er maar 50 bezoekers, met name eigen leden.

De nieuwjaarsreceptie was dit jaar erg goed bezocht door 60 personen. Op de algemene ledenvergadering waren er 26 leden. De presentaties werden bezocht door 260 personen, de excursies door 400 personen. Aan de natuurwerkdagen namen in totaal 121 personen deel. Het nieuwe natuurspreekuur in het NME centrum trok ongeveer 92 bezoekers.
In het voorjaar zijn er 2 fotocursussen gegeven met in totaal 28 deelnemers. De minicursus vlinders herkennen had 11 deelnemers. De plantencursus gegeven door Floron had 20 deelnemers en de paddenstoelencursus in het najaar had 15 deelnemers. In het najaar is de training voor natuurjeugdbegeleiders weer gegeven in samenwerking met ARK Natuurontwikkeling met 10 deelnemers. Dit jaar is er 1 natuurweekend georganiseerd naar Viroin met 16 deelnemers.

Vele mensen hebben een bijdrage geleverd aan het leiden en begeleiden van de excursies, de cursussen en de lezingen. Hierbij worden al deze mensen bedankt voor hun inzet.

Toppers waren de excursie naar Hompelvoet en de 1000 soortendag die ondanks slecht bezoek van het publiek een sterk saamhorigheidsgevoel gaf voor de aanwezige leden. Ook het weekend naar Viroin was zeer geslaagd alleen al door het enthousiasme van de gids maar we hebben ook 22 soorten orchideeën gezien.