Insecten

Riet van de Water

Insecten vormen de grootste groep levende wezens want 80% van de thans bekende diersoorten behoren er toe. Het lichaam bestaat uit kop, borststuk en achterlijf. Aan het borststuk zitten 3 paar poten, die geleed zijn en de insecten worden daarnaar geleedpotigen genoemd Aan de rugzijde zijn een of twee paar vleugels. Er is geen inwendig skelet. De chitine huid is zo stevig dat het als uitwendig skelet dient en ook voor de aanhechting van de spieren. De voortplanting gebeurt meestal d.m.v. eieren gevolgd door een gedaante verwisseling : (ei – larve – imago – pop). De popvorming wordt ook wel overgeslagen, dan lijkt de larve al op het volwassen dier. Het verschil tussen spin en insect is goed te onthouden: een spin heeft 8 poten en een insect heeft 6 poten.

Op het ogenblik zijn de insecten volop in het nieuws, niet omdat ze zo mooi of interessant zijn, maar omdat ze eiwitten bevatten, die goed zijn voor de mens. Vele jaren geleden waren er enorme sprinkhanenplagen in Afrika. De bevolking profiteerde daar goed van door ze te vangen en te eten. Nu valt het niet mee om voldoende sprinkhanen te vangen en daarom ging men eetbare gewassen verbouwen. De sprinkhanen vonden dat ook weer geweldig en kwamen er in grote getale op af. Ze werden, nadat de oogst letterlijk was kaalgevreten, toch weer gevangen en ….. op gegeten. Via deze hapjes kregen de bewoners op deze manier toch hun eigen oogst binnen. Maar het was niet effectief genoeg en de sprinkhanen werden met redelijk succes bijna uitgeroeid.

Nu blijkt de droogte, ontstaan door ontbossing, in deze landen weer een grote ramp te zijn. De gewassen gedijen niet en de bevolking verhongert. In onze regio is het zo dat een gunstig klimaat ervoor zorgt dat het gras flink kan groeien waardoor het vee goed gebruikt kan worden voor de levering van vlees en melk. Ook hier dreigen nu tekorten omdat het vee zoveel gras nodig heeft om vet te worden. Een koe heeft 10 kilo gras nodig om 1 kilo vlees te leveren. Een dure eiwitbron dus .Dat is bij sprinkhanen wel iets anders. Daar is de score een op een. Insecten, die door veel andere dieren gegeten worden (denk aan vogels, amfibieën en zelfs vissen) leveren goed voedsel wat de mens ook prima kan gebruiken. De nieuwe trend wordt nu sprinkhanen eten als vleesvervangers. Lekker bakken, de pootjes en kop er af breken ( de pootjes zijn hard en scherp en de kop geeft ons een idee van walging) ogen dicht en dan blijkt het goed te smaken. Om er aan te wennen eten we ze eerst als insectencellen, verwerkt in z.g. vleesvervangers. Gezond en goed voor je. Later kunnen we dan allerhande insecten gaan kweken. Maar wat te doen als de landbouwgewassen geen kans meer maken door de vele insecten en de vissen op zijn, en de kippen uitgestorven door vogelgriep, de varkens door varkenspest en de koeien niet meer gegeten kunnen worden door Creutzfeld Jacobs? De koppensnellers wisten het al, de mens is ook eetbaar.