Herdenkingsbomen

Aart van Dragt

Wilhelminaboom

Om naar mijn werk te gaan fiets ik dagelijks over het 8 kilometer lange fietspad, het Havenspoor genaamd. Langs dit fraaie fietspad door Rotterdam Zuid staan rij na rij jonge wilgenbomen. Die boompjes, aan de voet voorzien van een bordje, zijn vaak versierd met vlaggetjes, slingers, soms ballonnen met een kaartje of er is een bosje rozen in cellofaan aan de stam bevestigd. Aan de voet staan waxinelichtjes en soms een perkje met enkele bloeiende planten. Wat is hier aan de hand? Eerst een stukje geschiedenis. In de oudheid werden bomen door vele volkeren vereerd. Onze voorvaderen de Germanen wisten dat de oppergod in een eik woonde, andere goden zetelden in hun eigen boomsoort. Om de goden te vriend te houden kon je die bomen beter respecteren.

Wie kent niet het verhaal van Bonifatius die in 675 die door woedende Friezen werd vermoord omdat hij een heilige eik had omgehakt. Of van de christenkoning Karel de Grote die zich in 800 door de paus tot keizer liet kronen. Tijdens zijn regeer periode heeft hij verordineerd dat op elk dorpsplein een lindeboom moest worden geplant. Want een lindeboom bracht voorspoed en geluk. En kijk ons symbool voor de liefde, het hartje, lijkt op de vorm van een lindeblad, dat kan geen toeval zijn.

Julianaboom 1937 Ringdijk Sint Jorisstr

Later kwamen er herdenkingsbomen. Koningslinden (wederom vaak linden!), Wilhelmina en Julianabomen; bomen met een hekje erom en een bordje waarop vermeld staat wanneer de boom is geplant en aan welke gebeurtenis de boom ons moest herinneren. De gemeente Ridderkerk heeft op veel plaatsen bomen geplant ter herinnering aan hoogtijdagen van de koninklijke familie.

Vorstelijke bomen in Ridderkerk

Sinds het eind van de 19 eeuw werden bij belangrijke koninklijke gebeurtenissen speciale bomen aangeplant. De eerste koningslinden werden aangeplant bij de inhuldiging van Koningin Wilhelmina (6 september 1898). Deze waren toen voor deze bijzondere gebeurtenis speciaal opgekweekt.

Beatrixboom 1988 Willemstr/Jul. v. Stolbergstr Slikke

Dat voor lindebomen werd gekozen heeft meerdere redenen. Voor de Germanen was het al een heilige boom. In deze boom huisde de godin Freya, godin van de liefde en vruchtbaarheid. Daarom zou een lindeboom huizen en goederen tegen onheil beschermen. Op dorpspleinen, voor boerderijen, bij kerken en kapeltjes werden vaak lindebomen geplant. Er werd ook rechtgesproken onder een linde. Het was een goede boom. Geliefden liepen door een lindelaan, trouwden onder de lindeboom. Lindenbomen werden ook geplant als er een kind geboren werd. Feesten werden gegeven onder de lindeboom, er bestaat zelfs een biermerk met de naam Lindeboom. Een lindeboom is feitelijk onsterfelijk. Hoewel ze al snel een holle stam krijgt kan er in die stam weer een nieuwe twijg tot boom uitgroeien.

De oudste koninklijke linde in Ridderkerk dateert van 1937. Deze Juliana boom, die ter gelegenheid van haar huwelijk met prins Bernhard is geplant, staat nabij het centrum van Ridderkerk op de hoek Sint Jorisstraat en de Ringdijk op een terras. De eerste Beatrixboom is in 1980 geplant aan de Schepenstraat ter gelegenheid van haar inhuldiging als Koningin.

In 1988 plantte heel Nederland Beatrixbomen omdat de Koningin vijftig jaar werd. Er staan in Ridderkerk vier van deze Beatrixbomen. Een boom voor elke wijk.
Ze staan aan de Generaal Smutsstraat in Bolnes en Juliana van Stolbergstraat op de hoek met de Willemstraat in Slikkerveer.
In Rijsoord aan de Rijksstraatweg en in Oostendam aan de Pruimendijk.

Amaliaboom 2004 Alexanderstr. Bolnes

In 2004 zijn bij de geboorte van prinses Amalia in 250 gemeenten in ons land speciaal opgekweekte koningslinden geplant.
In Ridderkerk staat deze boom op een grasveldje aan de Alexanderstraat in Bolnes.

De jongste koningslinde staat aan de Blaak in Ridderkerks centrum alwaar op 3 april 2013 de burgemeester de Koning Willem Alexander Linde heeft onthuld ter gelegenheid van zijn kroning.