Grasjes en rigo’s over de Crezéepolder

Blauwe kiekendief

De titel roept misschien bij veel lezers vraagtekens op, maar de doorgewinterde vogelaar begrijpt dat met grasjes graspiepers worden bedoeld en met rigo’s rietgorzen. Vooral in de trektijd worden afkortingen gebezigd door tellers en zo ook afgelopen zaterdag 2 oktober bij het noordelijke kijkscherm in de Crezéepolder in Ridderkerk. Leden van de vogelwerkgroep van de Natuurvereniging IJsselmonde stonden daar vanwege Euro Birdwatch, een internationale trekteldag, die al voor de 26e keer in het eerste weekend van oktober werd gehouden. In 36 landen werden door duizenden vogelaars trekvogels geteld, in Nederland waren meer dan 160  trektelposten bemand.

Met een zuidelijke windje hadden de vogels lichte tegenwind op weg naar zuidelijke streken, waardoor ze lager over kwamen vliegen dan gebruikelijk is met meewind. Voor wat betreft de wind hadden de vogelaars dus geen klagen en een waterig zonnetje zorgde ook nog voor wat trek van roofvogels. De eerste vogelaars stonden er al om 07:30 uur en direct was duidelijk dat er behoorlijke trek van graspiepers was. Met 2185 exemplaren was deze soort het talrijkst op de telpost, gevolgd door de vink waar 1189 exemplaren van werden waargenomen. Op de 3e plaats kwam de spreeuw waarvan er 413 op trek werden gezien. Landelijk was de spreeuw nummer 1 met bijna 400.000 exemplaren, gevolgd door graspieper en vink. Van de eerder genoemde rietgorzen werden er 33 genoteerd.

Elke trekteller hoopt op wat krenten in de pap en het liefst een zeldzaamheid die over de telpost trekt. Wat dat betreft was het een enigszins karige telling, want zowel de zeldzaamheden als de krenten werden niet waargenomen. Even was het spannend toen een kiekendief van ver werd opgepikt. De vogel vloog recht op de telpost af en al snel werd een witte stuit waargenomen, dus werd de vogel als blauwe kiekendief bestempeld. Eenmaal boven de telpost werden meerdere foto’s van het beest gemaakt en werden de details bekeken. Een vrouwelijk “stekkie” oftewel vrouwtje steppenkiekendief werd overwogen, maar uiteindelijk bleef het bij vrouwtje blauwe kiekendief. Dus geen krent in de pap of zeldzaamheid. Een leuke waarneming was wel een mooi groepje van 58 goudplevieren, die werden opgepikt boven de Alblasserwaard. Met een zuidelijke koers vlogen ze met snelle vleugelslag over de rivier en de Gorzen en verdwenen al ras uit het gezicht. Van de roofvogels werden, naast de blauwe kiekendief, 9 bruine kiekendieven, 1 buizerd en 2 sperwers geteld. Ter plaatse waren nog torenvalken aanwezig, maar die tellen niet mee voor de trektelling.

Zondagmiddag gaf de site van Vogelbescherming, dat de Euro Birdwatch coördineert in Nederland, een totaal van 824.193 waargenomen trekvogels aan. Iets meer dan vorig jaar – maar toen was het slecht weer – en bijna gelijk aan het totaal van 2019. Er werden exact 200 verschillende soorten vogels gezien waaronder een paar zeldzaamheden. Leuk waren de waarnemingen van de enige velduil en bladkoning in Nederland, die door twee jeugdleden van de vogelwerkgroep werden opgemerkt in Barendrecht, waar ze ook een trektelling deden langs de Oude Maas.