Een excursie in de Donckse Velden rond de buitenplaats Het Huys ten Donck

Op zaterdag 10 september organiseert Natuurvereniging Eiland IJsselmonde een excursie in
De Donckse velden te Ridderkerk. De wandeling van 4.2 km met natuurgids Aart van Dragt start om 14.00 uur op de hoek van de Kievitsweg en de Randweg.

Dit 45 hectare grote natuur- en recreatiegebied  ligt als een groene schil rond de historische buitenplaats. De Donckse Velden werden aangelegd om te voorkomen dat Het Huys ten Donck door bebouwing zou worden ingesloten. Het recreatiegebied werd ingericht op de voormalige agrarische gronden die toebehoorden aan de 18e eeuwse buitenplaats .Het meest oostelijke deel tussen de Randweg en het park van Huys ten Donck dateert uit 2009. Bijzonderheden zijn; een  waterberging en enkele terpen met een bomencollectie van Arboretum Trompenburg. Al eerder was in 2003 het meest westelijke deel bij Bolnes aangelegd.
En als laatste is het middendeel gelegen tussen  de Donckselaan en de Plantenhal in 2014 aan het gebied toegevoegd.  Naast en achter de Plantenhal ligt nog een oud veenpark.  In 1981 had de gemeente Ridderkerk dit driehoekig stukje grond in eigendom gekregen zonder daar een bestemming voor te hebben. Een aannemer die voor dijkaanleg veel klei nodig had, heeft toen met de gemeente een deal gesloten. De aannemer mocht de daar aanwezige klei afgraven en afvoeren, maar moest als tegenprestatie de vijvers graven, stuwtjes plaatsen en het terrein zodanig opleveren dat het zonder meer kon worden ingeplant. Door het afgraven van de klei kwam het terrein veel lager te liggen waardoor het veen aan de oppervlakte kwam. Zo ontstond een moerasachtig gebiedje met flauw hellende oevers met een geleidelijke overgang van droog naar nat. Dit gebied is nu het oudste deel van de Donckse velden.