Een bruikbare boom die Populier

Populieren overleven hoge waterstanden, mits dit niet te lang duurt.

Soms lijkt het wel of populieren niet ouder mogen worden dan 15 tot 25 jaar.
Regelmatig krijgt onze vereniging vragen van verontruste mensen die willen weten of het echt noodzakelijk is dat de gemeente of andere overheidsinstantie deze bomen omzaagt. Meestal betreft het populieren die langs de wegen staan.

Populieren zijn snel groeiende bomen die wel een mensenleeftijd mee kunnen gaan. Maar net als bij mensen zijn populieren van honderd jaar oud en zeldzaamheid.
Zelfs de groei is vergelijkbaar van die van een mens. De eerste twintig jaar groeit de boom het hardst. Daarna neemt de boom vooral in omvang toe.  Die snelle groei is een belangrijke reden om populieren aan te planten. Ze geven een nieuwe wijk snel een groen aanzien. Voor wie dit nog niet snel genoeg gaat, kan in deze drassige omgeving aan afgezaagde stam van een flinke boom in de grond zetten. Deze loopt dan in het voorjaar op nieuw uit en groeit vrolijk verder.

Een populierenlaan kan bij stormachtig weer beter gemeden worden. Dat is dan ook de reden dat gemeenten de boom langs wegen na 15 – 25 jaar omzagen. Dat kan ongelukken en schadeclaims voorkomen. Veel jonge bossen in onze omgeving bestaan voor een belangrijk deel uit populieren.
De populieren geven eerst beschutting voor meer kwetsbaar groen en worden na 15 – 25 jaar grotendeels verwijderd om andere bomen meer ruimte te geven. Een bijkomende voordeel is dat ze op die leeftijd de maximale houtproductie leveren.  Een zeer bruikbare boom die populier.