Donckse griend

De Donckse Griend.

Aart van Dragt

zomerklokje

Zomerklokje

Tussen Slikkerveer en Bolnes, tegenover het Donckse bos, ligt een niet zo bekend, klein maar zeer bijzondere griend. Door de rivierdijkverzwaring die er in het begin van de jaren ’80 heeft plaatsgevonden is er een stukje van de griend verloren gegaan zodat er nu nog 2,2 ha over is. Het bijzondere van dit griendje wordt dan ook niet bepaald door zijn oppervlakte.

In vroeger tijden maakte deze griend deel uit van een veel grotere griend die langs de Noord doorliep tot waar nu de Ridderkerkse griend ligt. Het is een laatste restant van deze uitgestrekte griendstrook. Een bijzonderheid is, dat deze griend, samen met de grienden aan de Oude Maas bij Rhoon en Barendrecht en de Ridderkerkse griend, de laatst overgebleven grienden zijn die nog onderhevig zijn aan de volledige eb en vloed werking. Biologisch gezien is het bijzonder vanwege het voorkomen op grote schaal van het zomerklokje ( Leucojum aestivum). Het is zelfs een van de grootste groeiplaatsen
van ons land (en daarmee van de wereld).

Dat de Donckse griend nog bestaat is mede te danken aan een voorganger van de Natuurvereniging IJsselmonde, want toen dit griendje in 1978 verloren dreigde te gaan door industrie-uitbreiding, zorgde een actie ervoor dat het uiteindelijk gedeeltelijk behouden kon blijven.

Spindotters

Jaarlijks wordt een derde deel gekapt. Vanaf de dijk is de snelle aangroei goed te zien. Het kappen zorgt er voor dat de planten op de bodem weer voldoende licht krijgen. In april zijn vanaf de dijk de gele (spin)dotterbloemen te zien. De spindotter (Caltha palustris subsp. Araneosa) is ook zo’n zeldzame plant die zich alleen in de weinige overgebleven zoetwater getijde gebieden kan handhaven. Onder het blad verschijnen tijdens en na de bloei bleke worteltjes, als poten van een spin, en als een stuk plant met de vloed wegdrijft, kan het plantje daarmee, als het water weer zakt, elders in het slib zich vastzetten en uitgroeien.

De Donckse griend vormt een ecologisch geheel met het aan de overzijde van de rivier gelegen griendcomplex het Stormpoldervloedbos en de natuurgebieden van het eiland de Zaag. Deze laatste twee zijn van het Zuid-Hollands Landschap en zijn toegankelijk. Een leuk tochtje is te maken door met de fiets bij Slikkerveer met het voetveer de Nieuwe Maas over te varen naar Krimpen aan de Lek en dan de rivier stroomafwaarts te fietsen en genoemde natuurgebieden te bezoeken.

Lees hier alles over het park van de buitenplaats het Huys ten Donck en ook over de geschiedenis, het huis en zijn bewoners, de flora en de fauna:  https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/huis-ten-donck/