Bomenexcursie Oosterpark

Op dinsdag 6 augustus organiseert Natuurvereniging Eiland IJsselmonde een excursie in het Oosterpark.
Natuurgids Aart van Dragt start om 19.00 uur op de parkeerplaats nabij de
kinderboerderij; Oosterparkweg 17, 2986 AJ Ridderkerk.

Aan de excursie zijn geen kosten verbonden. Opgeven is niet nodig.

Het park staat hoogst waarschijnlijk aan de vooravond van een grote verbouwing. Er wordt een geluidsscherm langs de A15  gebouwd en de sportvelden van de  honk- en softbalvereniging de Rowdies worden verplaatst. Het zo geliefde essenlaantje blijft behouden.

Het Oosterpark is 2 km lang en 300 meter breed en heeft een oppervlakte van 64 ha. Het park is in twee gedeelten aangelegd. Ten westen van de kinderboerderij ligt het oudste deel dat al in 1975 werd aangelegd. Dit deel van het park is aangelegd als een landschapspark. Bochtige paden voeren langs grasvelden, wateren en dichte bosjes. Een deel van de eerste aanplant is inmiddels verdwenen, er zijn
jonge bomen en struiken toegevoegd. De populieren die bleven zijn inmiddels uitgegroeid tot kolossale bomen. Ten oosten van de kinderboerderij ligt een heel ander deel dat na 1982 is aangelegd. Vlakbij de kinderboerderij zijn een paar prachtige plassen gegraven die ook de functie hebben om bij stortbuien het overtollige water uit Drievliet op te vangen.

De werkzaamheden worden aangegrepen om het oostelijke deel van het park met vierkante bosvakken om te vormen met het doel de belevingswaarde van het park te vergroten. Het park kan aantrekkelijker gemaakt worden voor mens en dier door het creëren van geleidelijke overgangen van bos, via struiken naar bloeiende velden. Een deel van de waters krijgen langzaam aflopende oevers waar
verschillende oeverplanten een plek zullen vinden. De werkzaamheden starten het
komende half jaar.