5 km wandeling Ridderkerk

O.a rondom Huys ten Donck en door de Donckse Velden

Rondwandeling plattegrond met cijfers behorende bij de wandeling:

De wandeling start bij het NME Centrum De Groene Draak.

Lei-linden voor het NME Centrum De Groene Draak

leilinden

Leilinden bij de Groene Draak

Wandeling start bij
NME ‘De Groene Draak’ in het Reyerpark,
de afstand is 5 km.

RA = rechtsaf
LA = linksaf
RD = rechtdoor
Ri = richting
rwp = fietspad
Y = ANWB paal

De route is uitgezet november 2013
01. met de rug naar de in/ uitgang van het natuurcentrum LA brede asfaltpad op (1)
02. na 50 m, bij T-split, RA klinkerweg op
03. na 70 m schuin R aanhouden asfaltweg op
04. asfaltweg gaat over in klinkerweg: RD gaand volgen (Kastanjelaan) (2)
05. na 275 m, bij werkzaamheden aan rotonde, weg RD oversteken
06. aan overzijde, na 20 m, LA, Ri Fast Ferry (Y 11975/4)
07. na 100 m, bij einde fietspad, RD oversteken en aan overzijde LA tegelvoetpad op
08. na 100 m, bij einde tegelvoetpad, bij ‘RVVH’, LA
09. RD lopen langs Y 11975/9, Ri Fast Ferry (3)
10. na sporthal asfaltweg oversteken, tegelvoetpad vervolgen Ri stoplichten
11. bij voetgangerslichten RD weg oversteken (Rotterdamseweg-geen naambord)
12. aan overzijde RD tegelvoetpad/trottoir volgen (u passeert bord bebouwde kom Slikkerveer)
13. na 100 m, vóór Y 11974/5, LA over voetgangersoversteekplaats
14. aan overzijde RD lopen (Kievitsweg- trottoir L zijde)
15. na 350 m, bij bord ‘Bolnes’, RA (Donckselaan–tegelvoetpad L zijde nemen) (4, 5)
16. na 800 m, bij einde Donckselaan, RA (Benedenrijweg- tegeltrottoir R zijde) (6)

huys ten donck

Huys ten Donck

Huys ten Donck
In 1746 bouwde Mr. Otto Groeninx van Zoelen het huidige huis. Het huis wordt   aangemerkt als een van de mooiste in de Hollands-Classistische stijl van ons land.
 In de daarop volgende 50 jaar werd het park (22 ha.)omgevormd en uitgebreid van   een Franse tuin met hoge schoren hagen tot een Engels Landschaps-park. Het is   daarmee een van oudste parken in deze stijl van ons land.

 

17. na 170 m, buigt tegeltrottoir schuin R af, deze volgen
18. tegelvoetpad voegt na 175 m weer in bij fietspad
19. daarna, na 150 m, vóór sluisje, bij rood-witte paal RA voetpad op (bordje voetpad/ graspad)
20. na 150 m, bij Y-split graspaden, RA/ R aanhouden Ri bankje

Donckse velden

Donckse velden

 De Donckse velden zijn als buffer rondom de buitenplaats Huys ten Donck   aangelegd. In 2003 is hiermee gestart.

 Met de aanleg van deze gebieden is voorkomen dat het beschermde   landgoed ingeklemd raakt tussen de oprukkende bebouwing.

 

 

21. na 450 m, bij volgend bankje, gaat graspad over in schelpenpad.Schelpenpad volgen
22. na 150 m, waar schelpenpad bocht naar L maakt, RD graspad op
23. na 325 m, bij einde graspad, RD asfaltweg oversteken en LA tegeltrottoir op (Kievitsweg)
24. na 40 m, RD weg oversteken (voetgangersoversteekplaats)
25. aan overzijde, bij Y 11974/5, LA Ri Fast Ferry
26. na 20 m, RA Ri Gorinchem (Kievitsweg- R zijde lopen) (7)
27. Kievitsweg 400 m volgen, tot voorbij huisnr 69 aan R zijde (8)
28. 50 m na huisnr 69, RA tegeltrottoir op (asfaltweg aan L zijde)
29. RD lopen, tunnel door (9)
30. na tunnel, 525 m RD gaand, doorlopen aan R zijde weg tot einde
31. hier, bij werkzaamheden aan rotonde, RD weg oversteken
32. aan overzijde RD terug lopen naar startpunt (Kastanjelaan)

Het Natuur Milieu Educatief Centrum “De Groene Draak” is gevestigd aan de Kastanjelaan 27 te Ridderkerk