Minicursus Akkervogels

Op donderdagavond 29 maart wordt  er een  minicursus Akkervogels gegeven door de ecoloog  Niels Godijn in het NME Centrum “de Groene Draak” te Ridderkerk.
De cursus duurt van 20 tot 22 uur, de zaal is open om 19:30 uur.
In de cursus is begrepen een praktijkexcursie op IJsselmonde op zaterdagochtend  28 april

Kosten zijn €6 euro voor leden van Natuurvereniging IJsselmonde en €10,- voor niet-leden.
Dit is inclusief eventueel verstrekte materialen en  koffie of thee.
U kunt zich aanmelden via secretariaat@natuurvereniging-ijsselmonde.nl.  

Het gaat slecht met de akkervogels. Al twintig jaar lopen de aantallen terug. Oorzaken zijn verstedelijking en intensivering van het agrarisch landgebruik. Op IJsselmonde hebben een aantal agrarische ondernemers,  begeleidt door het Louis Bolk Instituut  en de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief, een project gestart om het tij te keren. Er worden maatregelen getroffen waardoor naar verwachting de  akkervogels in aantallen en soorten weer zullen toenemen.

Patrijs Foto John & Yvonne van Zanten