Historie Natuurvereniging Eiland IJsselmonde

Natuurvereniging Eiland IJsselmonde

Naamswijziging
Op donderdag 6 maart 2014 nam de algemene ledenvergadering het historische besluit om de naam Natuurvereniging Ridderkerk, die sinds 1987 wordt gevoerd, te wijzigen in Natuurvereniging IJsselmonde. In de loop der jaren is de blik verbreed naar het eiland IJsselmonde , een groeiend aantal leden komt van buiten Ridderkerk. Inventarisaties, monitoringsroutes en overleggen met gebiedsbeheerders beperken zich allang niet meer tot de gemeente Ridderkerk. De vereniging is ook betrokken bij inspraak op ruimtelijke plannen en ontheffingen en die overschrijden de gemeentegrenzen. De naamswijziging die door het bestuur werd voorgesteld kreeg een grote meerderheid van stemmen.

educaieJeugdeducatie
In 2015 werd besloten de jeugd en natuuractiviteiten in de Zuidpolder en de Koedoodzone van Ark Natuurontwikkeling over de nemen. Ark heeft tot en met 2016 deze activiteiten ondersteund onder meer door te helpen vrijwilligers op te leiden en materiaal beschikbaar te stellen. Natuureducatie in Ridderkerk, Barendrecht en Rhoon kreeg in deze jaren een sterke impuls waarbij vele vrijwilligers betrokken zijn. Zo hebben we al jaren de Milieu-weken waarbij op uitnodiging van de Gemeente Ridderkerk scholieren in het NME Centrum De Groene Draak ontvangen werden. In Ridderkerk volgen jaarlijks honderden leerlingen Stertochten in Oosterpark, Lohmanpark en Donckse Velden. Er werd een Konijnenpad gemaakt voor de kleuters. In Barendrecht en Rhoon worden veldlessen in de Zuidpolder en de Koedoodzone gegeven, vooraf gegaan door een les over de Klimaatbuffer in de klas.   En sinds 2015 zijn er struintochten voor de jeugd georganiseerd in de grienden langs de Oude Maas.

 

Een rechtszaak
Van 2014 tot 2017 was de vereniging gewikkeld in een procedure over een plaatsing van een damwand tbv woningbouwproject Riederwerf. In 2013 had de vereniging na inventarisaties in het veld al een rapport gemaakt waarin de grote natuurwaarden van deze kleine griend werden beschreven.
De door de gemeente afgegeven  vergunning verlening voor de damwand werd door onze vereniging en de Stichting Huys ten Donck aangevochten. Inzet van de vereniging was dat de schade die de damwand aan de natuur teweeg brengt dient te worden gecompenseerd. Wij willen dat de waterhuishouding van de Donckse griend weer op orde wordt gebracht opdat de natuurwaarden van de griend niet in geding komen.
Deze leidde uit eindelijk tot een rechtszaak die gehouden werd in oktober 2016. De rechter hield de zaak aan en riep de partijen op om te trachten er onderling alsnog uit te komen.