Expeditie Zuidpolder/Koedood

De jeugdwerkgroep verzorgt een educatief programma voor scholen in Barendrecht en Albrandswaard omtrent de klimaatbuffer IJsselmonde. De doelgroep voor dit programma is groep 6 en 7 van de basisschool.

Doel:
Het belangrijkste doel van het lesprogramma is de kinderen kennis te laten maken met een nieuw fenomeen in hun omgeving: de klimaatbuffers van het eiland IJsselmonde. Ze kunnen zelf zien en ontdekken wat voor
invloed dit heeft op het gebied. Bovendien zullen ze ontdekken welke verrassingen de natuur dicht bij huis te bieden heeft. En daar kan geen theorieboek tegenop!

Het lesprogramma:
Zowel ‘Expeditie Koedood’ als ‘Expeditie Zuidpolder’ bestaan uit een binnenles en een buitenles (zie de informatie hieronder). Middels het verstrekte ‘Invulblad klimaatbuffer Koedood of Zuidpolder’ kunnen de kinderen nog meer betrokken worden bij de expeditie. Begin daar al mee voorafgaand aan de binnenles.
Na de lessen kunnen de kinderen met hun ervaringen verder aan de slag. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het document ‘Tips voor verwerking klimaatbuffer IJsselmonde’. Wij zullen u dit document toezenden.

Bij de buitenles zijn begeleidende (groot-)ouders c.s. nodig. Zij zijn ook welkom bij de binnenles. Uit ervaring blijkt dat zij daar graag bij zijn en het is ook nuttig voor hen.
Binnenles met powerpoint-presentatie: Op de afgesproken tijd komt een vrijwilliger namens Natuurvereniging IJsselmonde bij u langs op school. Gedurende ongeveer een uur geeft hij/zij per klas een powerpointpresentatie over Klimaatbuffer IJsselmonde. Tijdens deze presentatie is er uiteraard gelegenheid voor de kinderen om te reageren.
Voor de presentatie is een smartboard of vergelijkbare apparatuur met internet en geluidsvoorziening nodig.
Er worden ook filmpjes vertoond. Als het lokaal (gedeeltelijk) verduisterd kan worden is dat prettig.

Meer informatie over klimaatbuffers vindt u op https://www.ark.eu/natuurontwikkeling/bondgenoten/klimaatbuffers

De buitenles houdt in: struinen door de natuur en leuke, spannende en bijzondere dingen ontdekken. In dit gebied hoef je niet op de paden te blijven. Het overal mogen speuren tussen struiken en dood hout en in het water naar diertjes is voor veel kinderen een spannende en niet dagelijkse bezigheid. Bij aanvang van de buitenles geeft de expeditieleider uitleg en instructies. Die zijn ook voor de begeleiders belangrijk om te horen. Aan het einde van de les sluit de expeditieleider het programma gezamenlijk af.
De leerkracht blijft verantwoordelijk voor de organisatie en de leerlingen. Voor de buitenles worden de kinderen ingedeeld in groepjes van 4 à 6 leerlingen. Bij elk groepje hoort een begeleidende (groot)ouder. Het werkt over het algemeen het prettigst als de leerkracht zelf geen groepje begeleidt en zo tussen de groepjes door kan pendelen.
De groepjes kunnen kiezen uit een aantal opdrachtkaarten met bijbehorende materialen uit de leskar. Hiermee kunnen de kinderen aan de slag.

De expeditieleider heeft een mobiele telefoon (voor noodgevallen) en EHBO materialen bij zich. Het is aan te raden om bij thuiskomst de handen te wassen en te controleren op teken.


Meenemen naar de buitenles:
 Goede struinkleding: Stevige dichte schoenen of laarzen, lange broek (makkelijk door ruigte heen lopen). Houd ook rekening met het weer (regenkleding). Bekijk het weerbericht daags van te voren.
 Het is aan te raden om drinken en iets te eten mee te nemen.
 Fototoestel. Het zou leuk zijn als u een kort verslagje + foto’s mailt naar de medewerker van de buitenles of naar info@natuurvereniging-ijsselmonde.nl
 Zakjes of bakjes om leuke vondsten in te doen, welke later in de klas kunnen worden gepresenteerd
Bij slecht weer: Als het even kan, laten we de les doorgaan. Bij twijfel kan de leerkracht van tevoren contact met ons opnemen..

    (verplicht)