Burlende hertentocht: met de kar door de Oostvaardersplassen


Burlende hertentocht: met de kar door de Oostvaardersplassen. (foto Jaap Nispeling)

Nog enkele plaatsen ivm afzeggingen

Oostvaardersplassen
Er zijn nergens ter werelds andere gebieden waar paarden, runderen en Edelherten in het wild in grote schaal bij elkaar leven en hun eigen natuur kunnen volgen. Hier loopt de grootste kudde in het wild levende paarden van Europa samen met de grootste groep van in wild levende runderen rond. En nergens kun je zoveel niet bejaagde Edelherten zien als in de Oostvaardersplassen. Hier tonen grote wilde hoefdieren hun eigen gedrag en daarmee is dit gebied uniek in Europa. Wat nog ontbreekt in dit ecosysteem zijn wilde zwijnen en wolven. Wilde zwijnen zijn helaas slechts in twee gebieden in ons land toegestaan. Wolven beïnvloeden in belangrijke mate het gedrag van de andere dieren. Die mijden gebieden waar ze de kans lopen door wolven gegrepen te worden tenzij de honger ze dwingt. Dat de grote grazers bepaalde gebieden zouden mijden kan de variatie en de mogelijkheid tot natuurlijk herstel van deze gebieden vergroten. Een oud Russisch spreekwoord zegt: Waar de wolf leeft, groeit het bos. In de winter is een kritische periode. Als de dierenpopulatie groter is dan het ecosysteem aan kan zal een deel van de dieren het voorjaar niet halen. Alleen zo blijft de vegetatie in balans met de planteneters. Een natuurlijke selectie zorgt dat de gezondste dieren overleven. Helaas hebben acties van dierenactivisten Staatsbosbeheer de afgelopen winter gedwongen in te grijpen in dit proces door bij te voeren. Gevolg daarvan is dat zonder verder ingrijpen het voedselprobleem alleen maar groter wordt. De oplossing nu die door de commissie Geel is aangedragen, en door gedeputeerde staten is overgenomen, houdt in dat de najaarsstand van ruim 5000 grote grazers terug zal worden gebracht tot 1100 dieren. Dit zal moeten gebeuren door een deel van dieren op transport te zetten maar vooral door een belangrijk deel van de edelherten af te schieten.

Vertrek 12.00 uur vanaf NME-centrum de Groene Draak. Eerst vogels kijken langs de Knardijk en om 16.00 uur met de Flevokar mee tot 18.15, ca. 20 uur terug, incl. soep en een broodje met worst. Kosten €10,- voor leden; €25,- voor niet-leden. Maximaal 35 personen.

Info en aanmeldingen: excursies@natuurvereniging-ijsselmonde.nl of 0180-428262.