1000 soortendag in Barendrecht

Bij de Kleine Duiker in Barendrecht van 9.00 -16.00 uur.

Deze dag proberen leden van de Natuurvereniging Eiland IJsselmonde in de gemeente Barendrecht zoveel mogelijk soorten te inventariseren. Het centraal punt van deze actie is de Kleine Duiker. Iedereen kan daar een kijkje nemen.

Programma 1000 soortendag
Op 1 september organiseren we wederom een 1000 soortendag, ditmaal in Barendrecht.
Op deze dag proberen we zoveel mogelijk soorten te vinden in Barendrecht.
We vragen iedereen om hierbij te helpen.

Ziet u deze dag planten en of dieren, geef het aan ons door
of kom langs bij de Kleine Duiker. U kunt een foto van het dier of de plant meenemen.
Eventueel ook het dier en of de plant zelf, maar alleen als er heel veel van staan en als de
dieren blijven leven. Ook kunt u langs komen voor informatie en ter onzer ondersteuning.
Het is leuk als leden langs komen. We zullen er staan met een standje met informatie over
de vereniging, over paddenstoelen en waterbeestjes voor de jeugd. Ook zijn er een
tweetal workshops, over vlinders en libellen en over bermplanten. U kunt zich daarvoor
aanmelden op de dag zelf of van tevoren via excursies@natuurvereniging-ijsselmonde.nl .
De hele dag zullen groepjes deskundigen gebieden gaan inventariseren. Als u mee wilt
kunt u dit aangeven via: excursies@natuurvereniging-ijsselmonde.nl . Deze groepjes zullen
echter vooral zoveel mogelijk soorten opschrijven en geen echte excursie verzorgen.
Vrijdagavond starten we al met het verzamelen van soorten met een
nachtvlinderinventarisatie in de Jan Gerritsenpolder. De inventarisatie start 21.00 uur. U
kunt de hele avond langs komen. We zullen de route aangeven.
Tevens worden er ook vleermuizen geïnventariseerd. Ook hier kunt u meelopen.
Aanmelden via: excursies@natuurvereniging-ijsselmonde.nl .
De dag wordt om 16.00 uur afgesloten door de voorzitter.

10.00 uur Opening door voorzitter NVIJ of wethouder van Barendrecht
10.30 uur Gps tocht voor de jeugd
11.00 uur Excursie door Carnisse griend, start vanaf P Carnisse grienden
12.00-12.30 uur lunchpauze voor deelnemers
12.30 uur Workshop waterdierjes voor de jeugd
14.00 uur Excursie naar de vlindertuin op het dak van het NS Station Barendrecht;
Start bij de poortjes van het NS Station op het dak.
15.00 Gps tocht voor de jeugd
16.00 uur Sluiting van de dag met bekendmaking van het aantal soorten.

Gelijktijdig met onze 1000 soorten dag wordt door de Kleine Duiker de Oogst dag
georganiseerd.

We zoeken nog leden die willen helpen met bemanning van de NVIJ-stand en met
invoeren van waarnemingsgegevens