Het Oosterpark te Ridderkerk.

Aan de zuidzijde van Ridderkerk bevindt zich, als een buffer tussen de bebouwing van Drievliet en de snelwegen, het langgerekte Oosterpark.Het park is ongeveer 64 ha. groot, ca. 2km lang en 300 meter breed. Het park is eigendom van de provincie en in beheer bij het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde. Het park is in twee gedeelten aangelegd. Ten westen van de kinderboerderij ligt het oudste deel dat al in 1975 is aangelegd, tien later is de oostkant aangelegd.
In het park staat vrij veel inheemse bomen zoals populier, es, esdoorn, wilg, els eik, zoete kers e.d. Op incidentele lokaties zijn soorten als kastanje, noot, berk en beuk aangeplant.

oosterparkbrug
Het park is aangelegd als een landschapspark. Bochtige paden voeren langs grasvelden, kronkelende waters en dichte bosjes. Geheel in het westelijke stuk is zelfs een klein moerasgebiedje. Aan de oostzijde van de kinderboerderij ligt een geheel ander gedeelte dat na 1982 is aangelegd. Vlakbij de kinderboerderij zijn door ontgraving een paar prachtige plassen ontstaan die ook in bijzondere situaties het overtollige water uit Drievliet moeten opvangen. Op de plas zwemmen vaak verschillende eendensoorten die achter het eiland enige beschutting vinden.

Wie in oostelijke richting verder wandelt komt langs diverse vierkante kavels met populieren die door slechts weinig struiken worden omgeven. Dit gedeelte van het park is nogal saai te noemen. Veel grasvelden, kaarsrechte sloten en gesloten boomvakken.

oosterparkbrug
Gelukkig besloot het Natuur en Recreatieschap om een ander beheer te gaan voeren. Een deel van de bomenakkers werd gekapt en met een grotere variatie aan boomsoorten ingeplant. Het gras wordt niet meer overal als een gazon behandeld, op verschillende plaatsen wordt slechts één of twee keer per jaar gemaaid waarna het gras wordt afgevoerd. Omdat het minder voedselrijk wordt krijgen ook andere planten een kans tussen het gras op te groeien, te bloeien en zich uit te zaaien. In 2010 is een extra watergang aangelegd die het water via een biologische plantenfilter naar de zwemplas voert. Moeras-, waterplanten en riet nemen de voedingsstoffen op en staan daarbij zuurstof aan hun wortels. De verwachting is dat dit de waterkwaliteit in de plassen ten goede komt zodat er veilig gezwommen kan worden.

Door deze ontwikkeling krijgt de natuur in het Oosterpark nieuwe kansen.

  • Vogels in het Oosterpark
  • Vorige pagina